Integritetspolicy

VEM ANSVARAR FÖR DINA PERSONUPPGIFTER

När du skapar ett konto eller handlar på Atsas.se är Atsas.se det bolag som ansvarar för dina personuppgifter. Det kallas enligt lagen för att man är personuppgiftsansvarig.

VARIFRÅN KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER

Den främsta källan till dina personuppgifter är du själv, exempelvis när du skapar ett användarkonto och gör en beställning. Exempel på sådana personuppgifter är namn, e-postadress, mobiltelefonnummer, leveransadress och önskat betalsätt.

Om du inte lämnar de personuppgifter som efterfrågas kan vi inte kan erbjuda dig de tjänster som ingår i vårt erbjudande. Vi anger tydligt när det är obligatoriskt att lämna en viss uppgift för att du ska kunna använda eller få del av viss produkt, tjänst eller erbjudande.

VILKA KAN VI DELA DINA PERSONUPPGIFTER MED

Dina personuppgifter kan komma att delas med andra bolag och föreningar inom Kooperationen samt med externa samarbetspartners och leverantörer. Personuppgiftshanteringen kommer att ske enligt lag och dina personuppgifter kommer inte att användas för andra ändamål än de som vi redan informerat dig om. Vi säkerställer även att dina personuppgifter hanteras lagligt och korrekt om de överförs till externa samarbetspartners utanför EU/EES-området.

SÅ BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER OCH VARFÖR

Som kund hos Atsas.se Online hanteras dina personuppgifter för följande ändamål och med stöd av den lagliga grund som anges nedan.

Ändamål

Laglig grund

För att hantera ditt användarkonto, exempelvis:

 • Skapa och administrera ditt konto
 • Följa orderhistorik 
 • Hantera historik exempelvis om betalsätt.  
 • Påminna om kvarglömda produkter i varukorgen

För att fullgöra vårt avtal med dig

För att kunna hantera dina beställningar exempelvis: 

 • Leverera beställda varor inklusive avisering av leverans samt kontakt vid avvikelse
 • Upprätthålla korrekta och uppdaterade uppgifter på dina personliga sidor  
 • Hantera din betalning på ett säkert sätt med olika betalmetoder 
 • Hantera reklamationer och garantiärenden för beställd eller köpt produkt

För att fullgöra vårt avtal med dig 

För att fullgöra rättslig förpliktelse  

För att kunna ge en personlig butiksupplevelse online, exempelvis: 

 • Visa personligt anpassat innehåll såsom produktrekommendationer baserat på tidigare köp eller cookie-historik
 • Visa förslag på inköpslistor eller andra liknande åtgärder som ger mervärde för dig som kund  

Intresseavvägning, varvid det ligger i vårt intresse att ge en positiv kundupplevelse genom att det är enkelt att använda våra tjänster och att de vi kommunicerar uppfattas som relevant

Generella analyser på aggregerad nivå baserat på olika typer av information för att kunna utveckla och förbättra våra erbjudande genom exempelvis:

 • Göra tjänster mer användarvänliga
 • Förbättra varu- och logistikflöden 
 • Utveckla sortimentet 

Intresseavvägning, varvid det ligger i vårt intresse att kunna bedriva en kostnadseffektiv och konkurrenskraftig verksamhet som ger kundnytta

För att kunna hantera kundtjänstärenden: 

 • Kommunicera med medlemmar och kunder och besvara frågor som kommer in till kundtjänst eller i andra digitala kanaler 
 • Utreda klagomål eller supportärenden (inklusive teknisk support) 

För att fullgöra vårt avtal med dig 

Intresseavvägning, varvid vårt berättigade intresse är att kunna tillhandahålla effektiv support och ärendehantering till medlemmar och kunder 

Ekonomistyrning, bokföring och redovisning

 • Vi använder dina transaktioner för vår bokföring och redovisning 

För att fullgöra rättsliga förpliktelser 

I undantagsfall kan det förekomma situationer där vi kan behöva inhämta ditt uttryckliga samtycke för en viss behandling som inte täcks av ovan.  

Enligt lag gäller särskilda regler för marknadsföring där automatiserade beslut tillämpas, som kan få rättsliga följder eller som innebär att du påverkas i betydande grad på liknande sätt. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter på detta sätt utan att informera dig i förväg, och om nödvändigt inhämta ditt samtycke. 

OM COOKIES

Hur används cookies på atsas.se?

På atsas.se använder vi cookies för att anpassa sajten och göra den mer användarvänlig för dig som besökare. Med cookies får vi information om hur sajten används och kan på så sätt erbjuda bästa möjliga kundupplevelse

Vad är cookies?

En cookie är en textfil som vid uppkoppling mot en webbplats sparas och vid senare besök, hämtas från besökarens dator eller datorliknande enheter, t. ex. mobiltelefoner. Cookien sparas i anslutning till de filer som används av datorns webbläsare eller motsvarande program. Om du inte vill att din dator ska lagra cookies kan du justera säkerhetsinställningarna i din webbläsare så att dessa inte tillåts men då kommer vissa delar av atsas.se inte att kunna användas.

SÅ LÄNGE VI BEHÅLLER DINA PERSONUPPGIFTER

Vi sparar dina personuppgifter så länge de behövs för ovan angivna ändamål eller i de fall uppgifterna måste sparas på grund av lagkrav, därefter tas uppgifterna bort eller avidentifieras.

DINA RÄTTIGHETER

Enligt Dataskyddsförordningen har du som kund vissa lagstadgade rättigheter i relation till de personuppgifter vi hanterar om dig. Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, rätt till rättning och radering och rätt att invända mot behandling exempelvis direktmarknadsföring. Du har också rätt att klaga till den nationella dataskyddsmyndigheten. 

VEM KONTAKTAR DU

Om du har frågor angående behandlingen av dina personuppgifter kan du alltid kontakta Atsas.se. 

EnglishGermanLithuania